Trinn 1 av 3

Hvordan vil du montere TV-en?

Flat

Monter skjermen nær veggen som et maleri

Vinklet

Juster opptil 15% vertikal vinkel

Vendt

Juster opptil 180% vannrett og 20% loddrett - ideelt for hjørne-TV